PJ, Alkmaar, 1955(autodidact)

Ik noem mij kunstschilder, schrijver en drummer.Aanvankleijk schilderde ik surrealistische stijl.Nam in de jaren 80 deel aan de door actrice Ine Veen en fijnschilder Jean Thomassen georganiseerde kunstmanifestaties door het hele land.Thans sturen mijn penselen mij in de richting van grillige wezens (zgn 'Grotesken') en schots en scheef architectuur (zgn. crooked houses).Bij elkaar wat men zou kunnen noemen zelfgeschapen werkelijkheid. Wie weet welke sluimerende penseelstreken eenmaal op dreef, nog voor het ongewisse voetlicht zullen treden. Interpreteren maar.Gaat u gang, kijker.